PRVKOK

Žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje ( dále jen „PRVKOK“) se zasílá na Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Žádost podává obec, v jejímž správním území má být změna povolena. Pokud změnu navrhuje jiný subjekt, předkládá návrh prostřednictvím obce. Žádost musí být podepsána starostou obce.

Více »

Nápověda

Portál pro zadání údajů o plánovaných realizacích vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje

Před spuštěním průvodce doporučujeme přečtení nápovědy.

V případě problémů s funkčností portálu můžete kontaktovat technickou podporu.

Více »

Kontakt

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,

oddělení vodního hospodářství

vedoucí oddělení - Vladimíra Kubišová

Olomouc Jeremenkova 40a,
PSČ: 779 11
telefon +420 585 508 630
e-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Více »

Technická podpora

GEOCENTRUM, spol. s r.o.,
zeměměřická a projekční kancelář

tř. Kosmonautů 1143/8B
Olomouc 779 00
telefon: +420 585 205 211
email: spravceis@geocentrum.cz

Více »