PRVKOK

Žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje ( dále jen „PRVKOK“) se zasílá na Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc.
Žádost podává obec, v jejímž správním území má být změna povolena. Pokud změnu navrhuje jiný subjekt, předkládá návrh prostřednictvím obce. Žádost musí být podepsána starostou obce.

Více »

Nápověda

Portál pro zadání údajů o plánovaných realizacích vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje

Před spuštěním průvodce doporučujeme přečtení nápovědy.

V případě problémů s funkčností portálu můžete kontaktovat technickou podporu.

Více »

Kontakt

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,

oddělení vodního hospodářství

vedoucí oddělení - Ing. Jana Breškovcová

Olomouc Jeremenkova 1211/40b,
PSČ: 779 00
telefon +420 585 508 405
e-mail: j.breskovcova@olkraj.cz

Více »

Technická podpora webových stránek

Geocentrum spol. s r.o.

tř. Kosmonautů 1143/8b
Olomouc 779 00
telefon: +420 585 205 211
email: spravceis@geocentrum.cz

Více »