NápovědaPrůvodce vám umožní vyplnit žádost o změnu údajů na portálu PRVKOK.

Veškeré údaje prosím vyplňte velmi pečlivě, budou použity pro další jednání o investicích PRVKOK ve vaší obci.

 

Spuštění průvodce provedete klepnutím na tlačítko Podejte žádost.

Podejte žádost

Při přechodu na každý další krok průvodce dojde k okamžitému uložení dat zadaných v předchozím kroku.

Průvodce umožňuje návrat k již vyplněným krokům a opravu zadaných dat. Pro odeslání žádosti o změnu je nutné průvodce dokončit.

Všechna pole orámované červeně je nutné vyplnit! Pokud některé povinné pole nevyplníte, nelze přejít na další krok průvodce.

Průvodce kontroluje formát zadaných dat. V případě neplatného formátu dat vám průvodce neumožní pokračovat.

 

V případě, že se setkáte s problémem při vyplňování průvodce můžete nás kontaktovat emailem.

Případně telefonicky přes naši ústřednu +420 585 205 211. Při kontaktu prosím uvádějte, že se jedná o portál PRVKOK.

Je možné se dohodnout i na vyplnění formuláře naší firmou. Zpracování bude v takovém případě fakturováno hodinovou sazbou.


První krok průvodce: Identifikační údaje

Vyberte údaje identifikující vaši obec a také název vaší investiční akce.

Velmi důležitou položkou je Typ investice.

V dalším kroku vám průvodce, na základě zvoleného typu investice, nabídne odlišné možnosti pro vyplnění.

Všechny položky v tomto kroku průvodce jsou povinné

Po vyplnění všech údajů klepněte na tlačítko Pokračovat.

Identifikační údaje


Druhý krok průvodce: Typ investice

Seznam požadovaných údajů v tomto kroku je závislý na typu investice, který jste vybrali v předchozím kroku

Po vyplnění všech údajů klepněte na tlačítko Pokračovat.

Typ investice


Třetí krok průvodce: Bilanční a investiční náklady všech částí obcí

V seznamu uložených údajů (vpravo) jsou údaje vedené o vaší obci v aktuální verzi databáze PRVKOK.

 

Pokud chcete některou položku aktualizovat vyberte ji z rozbalovacího seznamu v levé části okna.

Vypňte novou hodnotu do textového pole pod rozbalovacím seznamem.

Klepněte na odkaz Uložit položku.

Položka se okamžitě uloží do databáze a Seznam uložených položek se aktualizuje.

U některých položek se textové pole změní na rozbalovací seznam, ze kterého můžete hodnotu místo psaní vybrat.

Pokud máte všechny údaje upravené (nebo nechcete nic měnit) klepněte na tlačítko Pokračovat.

Bilanční a investiční náklady


Čtvrtý krok průvodce: Nahrát soubory

Zde můžete k žádosti přiložit dokumenty

 

Klepněte na odkaz Vyberte soubory ..

Otevře se okno pro výběr souborů.

Vyberte seznam souborů, které chcete přiložit k žádosti.

Jakmile máte vybraný seznam souborů klepněte na tlačítko Nahrát soubory.

Seznam souborů nahraných na portálu, lze zobrazit klepnutím na ikonu aktualizovat.

Klepnutím na ikonu x vedle názvu souboru můžete soubor z portálu vymazat.

Pokračujte tlačítkem Dokončit.

Nahrát soubory

 

Upozornění:

Pokud chcete nahrát dokumenty musíte mít ve vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný doplněk Adobe Flash Player.

Max. počet dokumentů je 5..

Maximální velikost jednoho dokumentu je 30 MB.

 

Pátý krok průvodce: Kontrola

Zde si můžete zkontrolovat zadané údaje.

Klepnutím na tlačítko Dokončit odešlete žádost.

Kontrola