PRVKOK

Portál pro zadání údajů o plánovaných realizacích vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje

Doklady k žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje

Doklady k žádosti

Podpisový formulář